Zmluvy 2021 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2021

Zmluvy uzavreté v roku 2021
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Komunálna poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9.1.2021
8.1.2021

CBR s. r. o.
Zmeny v zmluve na základe dohody
20.1.2021
19.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
23.1.2021
22.1.2021
LU-2021/013-OCU-001
EUROTREND, n.o.
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby
27.1.2021
26.1.2021
Z2021865_Z
MFGK Slovakia s.r.o.
Združená dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb
29.1.2021
28.1.2021
KRHZ-PO-VO-697-006/2020
Slovenská republika
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

28.1.2021

Štefan Oslovič, Peter Požonský, Lenka Požonská
Kúpna zmluva (731 kB, pdf)
Odkúpenie pozemkov
7.2.2021
6.2.2021

Ján Škapura, Vladimír Škapura
Kúpna zmluva (711 kB, pdf)
Odkúpenie pozemkov
16.2.2021
15.2.2021

Arcidiecézna charita Košice
Poskytovanie fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
17.2.2021
16.2.2021

Orange Slovensko, a.s.
Aktivácia alebo zmena účastníckeho programu
18.2.2021
17.2.2021

Slovenská republika zastúpená MV SR
Bezodplatný prevod majetku obci

2.3.2021

Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3.3.2021
2.3.2021

Štatistický úrad SR
Úprava čl. II. odsek 7

19.3.2021

Peter Roba
Dodávka tovarov
26.3.2021
25.3.2021

Anton Šarišský
Dodávka tovaru - potravinových komodít
26.3.2021
25.3.2021

VIJOFEL trade s.r.o.
Kúpna zmluva (1017 kB, pdf)
Dodávka mäsových výrobkov
10.4.2021
9.4.2021

Ing. Jarmila Stopková
Poskytnutie audítorských služieb
12.5.2021
11.5.2021
321 0930
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva č. 321 0930 (1795 kB, pdf)
Poskytnutie dotácie
13.5.2021
12.5.2021

František Kopilec
Kúpna zmluva (721 kB, pdf)
Odkúpenie parciel
14.5.2021
13.5.2021
Návrat na obsah