Zmluvy 2021 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2021

Zmluvy uzavreté v roku 2021
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Komunálna poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9.1.2021
8.1.2021

CBR s. r. o.
Zmeny v zmluve na základe dohody
20.1.2021
19.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
23.1.2021
22.1.2021
LU-2021/013-OCU-001
EUROTREND, n.o.
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby
27.1.2021
26.1.2021
Z2021865_Z
MFGK Slovakia s.r.o.
Združená dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich
systémových služieb
29.1.2021
28.1.2021
KRHZ-PO-VO-697-006/2020
Slovenská republika
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

28.1.2021

Štefan Oslovič, Peter Požonský, Lenka Požonská
Kúpna zmluva (731 kB, pdf)
Odkúpenie pozemkov
7.2.2021
6.2.2021

Ján Škapura, Vladimír Škapura
Kúpna zmluva (711 kB, pdf)
Odkúpenie pozemkov
16.2.2021
15.2.2021

Arcidiecézna charita Košice
Poskytovanie fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby
neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
17.2.2021
16.2.2021

Orange Slovensko, a.s.
Aktivácia alebo zmena účastníckeho programu
18.2.2021
17.2.2021
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
17.02.2021
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah