Zmluvy 2021 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2021

Zmluvy uzavreté v roku 2021
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Komunálna poisťovňa
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
9.1.2021
8.1.2021

CBR s. r. o.
Zmeny v zmluve na základe dohody
20.1.2021
19.1.2021

Poliklinika Sabinov, n.o.
Vykonanie odberu vzoriek biologického materiálu
23.1.2021
22.1.2021
LU-2021/013-OCU-001
EUROTREND, n.o.
Zmluva č. LU-2021/013-OCU-001 (73 kB, pdf)
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby
27.1.2021
26.1.2021
Z2021865_Z
MFGK Slovakia s.r.o.
Združená dodávka zemného plynu a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb
29.1.2021
28.1.2021
KRHZ-PO-VO-697-006/2020
Slovenská republika
Prevod vlastníctva hnuteľných vecí vo vlastníctve Slovenskej republiky v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

28.1.2021

Štefan Oslovič, Peter Požonský, Lenka Požonská
Kúpna zmluva (731 kB, pdf)
Odkúpenie pozemkov
7.2.2021
6.2.2021

Ján Škapura, Vladimír Škapura
Kúpna zmluva (711 kB, pdf)
Odkúpenie pozemkov
16.2.2021
15.2.2021

Arcidiecézna charita Košice
Poskytovanie fin. príspevku na prevádzku poskytovanej soc. služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby
17.2.2021
16.2.2021

Orange Slovensko, a.s.
Aktivácia alebo zmena účastníckeho programu
18.2.2021
17.2.2021

Slovenská republika zastúpená MV SR
Bezodplatný prevod majetku obci

2.3.2021

Komunálna poisťovňa, a.s.
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla
3.3.2021
2.3.2021

Štatistický úrad SR
Úprava čl. II. odsek 7

19.3.2021

Peter Roba
Dodávka tovarov
26.3.2021
25.3.2021

Anton Šarišský
Dodávka tovaru - potravinových komodít
26.3.2021
25.3.2021

VIJOFEL trade s.r.o.
Kúpna zmluva (1017 kB, pdf)
Dodávka mäsových výrobkov
10.4.2021
9.4.2021

Ing. Jarmila Stopková
Poskytnutie audítorských služieb
12.5.2021
11.5.2021
321 0930
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Zmluva č. 321 0930 (1795 kB, pdf)
Poskytnutie dotácie
13.5.2021
12.5.2021

František Kopilec
Kúpna zmluva (721 kB, pdf)
Odkúpenie parciel
14.5.2021
13.5.2021

František Kopilec
Zmena článku I. a II.
12.6.2021
11.6.2021
ZK01/VK/
20/03/078
KOMENSKY, s.r.o.
Úprava zmluvných podmienok
12.6.2021
11.6.2021
1381/2021/
OPR
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie na oplotenie ihriska pri ZŠ
30.7.2021
29.7.2021
LU-2021/
223-OCU
STAV-MAJO s.r.o.
Realizácia stavebných prác
25.9.2021
24.9.2021
1248047218
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Návrh poistnej zmluvy číslo 1248047218 (127 kB, pdf) (Heslo: BFTAWP)

Povinné zmluvné poistenie
12.11.2021
11.11.2021
2021/OEaS
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových
služieb
Darovanie osobného automobilu
12.11.2021
11.11.2021
LU-2021/256
-OCU
EUROTREND, n.o.
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
v zariadení sociálnych služieb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčka v termíne od 01.01.2022 do 31.12.2022.
20.11.2021
19.11.2021
LU-2021/257
-OCU
Arcidiecézna charita Košice
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej
služby v zariadení pre seniorov v Dome pokojnej staroby Lipany pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčka v termíne od 01.01.2022 do 31.12.2022.
20.11.2021
19.11.2021
LU-2020/258
-OCU
Senior residence
Poskytnutie finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby
v zariadení sociálnych služieb pre občanov s trvalým pobytom v obci Lúčka v termíne od 01.01.2022 do 31.12.2022.
20.11.2021
19.11.2021
11-13711
Union poisťovňa, a.s.
Poistenie
4.12.2021
3.12.2021
11-13712
Union poisťovňa, a.s.
Poistenie
4.12.2021
3.12.2021
Návrat na obsah