Zmluvy 2020 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2020

Zmluvy uzavreté v roku 2020
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Peter Terifaj
Zámena parciel
8.1.2020
7.1.2020

VIJOFEL trade s.r.o
Dodávka mäsa a mäsových výrobkov
23.1.2020
22.1.2020

innogy Slovensko, s.r.o.
Úprava dohodnutých podmienok
1.2.2020
30.1.2020

EUROTREND, n. o.
Poskytovanie fin. príspevku
4.2.2020
3.2.2020

Marek Sirotňák - počítačové služby
Zabezpečenie podpory a služieb v oblasti IT
6.2.2020
5.2.2020

Ateliér Urbeko, s.r.o.
Zmeny a doplnky č. 1 v Územnom pláne obce Lúčka
7.2.2020
6.2.2020

Ľubomír Ludvik WINDOORS
Vzájomná spolupráca pri nakladaní s určenými zložkami kom. odpadov
11.2.2020
10.2.2020

Senior residence
Poskytnutie fin. príspevku
11.2.2020
10.2.2020
ZD2020/KE
ESPIK Group s.r.o.
Odvoz použitých jedlých olejov a tukov
27.2.2020
27.2.2020
SZ2020/KE
ESPIK Group s.r.o.
Odber odpadu: VŽP, materiál kategórie 3 „ kuchynský odpad“, z prevádzky Držiteľa odpadu pod kódom 20 01 08
27.2.2020
27.2.2020

COOP Jednota Prešov, spotrebné družstvo
Dodávky potravinárskeho a nepotravinárskeho tovaru podľa objednávky
13.3.2020
12.3.2020
320 0391
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie pre DHZ
19.3.2020
18.3.2020
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
06.04.2020
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah