Zmluvy 2019 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Zmluvy 2019

Zmluvy uzavreté v roku 2019
Číslo zmluvy
Zmluvná strana
Názov zmluvy
Predmet
Dátum účinnosti zmluvy
Dátum zverejnenia

Obec Kamenica
Refundáca za poskytnutie služieb zimnej údržby
18.1.2019
17.1.2019

Mesto Lipany
Refundáca za poskytnutie služieb zimnej údržby
18.1.2019
17.1.2019

Obec Kamenica
Refundáca za poskytnutie služieb verejného osvetlenia
18.1.2019
17.1.2019
109 006052
AXA d.d.s.. a.s.
Doplnkové dôchodkové sporenie
9.2.2019
8.2.2019
00327417 MRS008
NN Tatry Sympatia. d.d.s., a.s.
Doplnkové dôchodkové sporenie
13.2.2019
12.2.2019

Profesionalny register, s.r.o.
Poskytovanie reklamy
13.3.2019
12.3.2019

KOREKTING, spol. s.r.o.
Úprava ceny diela
13.3.2019
12.3.2019

Východoslovenská energetika a.s.
Dodatok - zlava 15% za viazanosť
29.3.2019
28.3.2019
19/37/060/26
ÚPSVaR Prešov
Poskytnovanie príspevku na úhradu prev. nákladov chránenej dielne
30.3.2019
29.3.2019
39 336
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Poskytnutie dotácie
18.4.2019
17.4.2019
19/37/012/42
UPSVaR Prešov
Aktivácia plnoletých členov domácností
25.4.2019
25.4.2019

STAV-MAJO s.r.o.
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice

26.4.2019
2019/16
Ing. Vladimír Andraščík
Poskytovanie audítorských služieb
6.5.2019
16.5.2019
19/37/010/37
ÚPSVaR Prešov
Aplikácia  § 10 zákona č. 417 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
17.5.2019
20.5.2019
19/37/010/38
ÚPSVaR Prešov
Aplikácia  § 10 zákona č. 417 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení do praxe
17.5.2019
20.5.2019
19/37/012/98
ÚPSVaR Prešov
Aktivácia plnoletých členov domácností
17.5.2019
20.5.2019

Andrej Murcko
Kúpa motorového vozidla
17.5.2019
20.5.2019

osobnyudaj.sk, s.r.o.
Predĺženie zmluvy
28.5.2019
27.5.2019
3539475735
Kooperativa poisťovňa, a.s.
Povinné zmluvné poistenie

29.5.2019
544/2019/OK
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie
21.6.2019
20.6.2019
1/2019
PROLI, spol. s. r. o.
Kúpa tovaru predmetu zákazky: "Svietidlá pre verejné osvetlenie"
11.7.2019
10.7.2019
847/2019/OF
Prešovský samosprávny kraj
Poskytnutie dotácie
8.8.2019
7.8.2019
2/2019
Senior residence, Zariadenie sociálnych služieb
Poskytovanie fin. príspevku na prevádzku sociálnej služby
6.9.2019
5.9.2019

Poľnohospodárska platobná agentúra
Ukončenie zmluvy
12.10.2019
11.10.2019

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD & Associates, s.r.o.
Poskytovanie právnych služieb
15.10.2019
14.10.2019

SPP, a.s.
Úprava podmienok odberu plynu
1.9.2019
30.10.2019

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
20.11.2019
21.11.2019

Blažej Hrabčák a manželka Magdaléna
Odpredaj parcely obci
30.11.2019
29.11.2019
LU-2019/230-OCU
Jozef Darák
Poskytovanie služby obci
4.12.2019
3.12.2019

Rímskokatolícka farnosť sv. Martina, Lipany
Predaj nehnuteľností
21.122019
20.12.2019
Návrat na obsah