Základná škola 2018/2019 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Základná škola 2018/2019

Fotogaléria
Fotogaléria základnej školy v školskom roku 2018/2019
Školský výlet
Priateľský futbalový zápas
Účelové cvičenie
Exkurzia v Bratislave
Medzinárodný deň detí
Slávik Slovenska
Kúzelný Félix
Deň Zeme
Karneval
Deň zdravej výživy
Mesiac úcty k starším
Prednáška o včelách
Účelové cvičenie
Návrat na obsah