VZN - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

VZN

Zoznam VZN
Číslo VZN
Názov všeobecne záväzného nariadenia
Dátum zverejnenia
7/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 7/2021 o správe a prevádzke cintorína v obci Lúčka (95 kB, pdf)15.12.2021
6/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 6/2021 o dani za ubytovanie (61 kB, pdf)15.12.2021
5/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 5/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2022 (75 kB, pdf)15.12.2021
4/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 4/2021 o určení výšky finančných prostriedkov na financovanie originálnych kompetencií na úseku školstva (64 kB, pdf)15.12.2021
3/2021Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 3/2021 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčka (49 kB, pdf)15.12.2021
2/202114.9.2021
1/202114.9.2021
3/2020
14.12.2020
2/2020
14.12.2020
1/2020
14.12.2020
3/2019
12.12.2019
2/2019
12.12.2019
1/2019
27.6.2019
4/2016
9.12.2016
2/2016
25.10.2015
1/2016
1.4.2016
10/2015
27.11.2015
7/2015
27.11.2015
6/2015
27.11.2015
5/2015
8.9.2015
4/2015
12.5.2015
2/2015
22.11.2014
Návrat na obsah