Školský rok 2019/2020 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Školský rok 2019/2020

Adresa ZŠ

Základná škola
Lúčka 56
082 71 Lúčka, pošta Lipany
Pedagogický zbor

Riaditeľka
Mgr. Martina Kožušková

Učitelia
Mgr. Svetlana Jurová
Mgr. Andrea Tarkošová
Kontakt

Telefón
0911 636 135
Základná škola
Divadielko Gašparko
Aj tento rok  navštívilo našu MŠ a ZŠ Divadielko Gašparko a prostredníctvom bábkového predstavenia pod názvom O dvanástich mesiačikoch opäť raz pobavilo našich žiakov.  V rozprávke nechýbal humor a vtipné príhody. Predstavenie spríjemnili veselé pesničky. Deti z našej MŠ a ZŠ sa pri sledovaní zabávali a prostredníctvom rozprávky sa poučili o vhodnom a slušnom správaní.

Kliknutím na gašparka sa otvorí fotogaléria.
Finančná gramotnosť
Posledný školský deň roka 2019 sme venovali finančnej gramotnosti a v príjemnej atmosfére sme si vytvorili vlastnú školskú tržnicu. Žiaci počas vyučovania získavali a zbierali "peniaze" a v tento deň si za ne mohli kúpiť produkty z našej tržnice. Počas tohto dňa sa žiaci hravou formou oboznámili s formami peňazí, možnosťami platenia v obchodoch, výberu hotovostí z bankomatu. Neskôr svoje vedomosti z oblasti finančnej gramotnosti využili pri virtuálnych nákupoch. Ich úlohou bolo urobiť 20€ nákup pred Vianocami. Žiaci vystrihovali produkty z letákov a vkladali ich do svojich košíkov. Po vydarených nákupoch nasledovala samotná tržnica, kde žiaci mohli nakupovať produkty za body získané počas vyučovania.

Kliknutím na mincu sa otvorí fotogaléria.
Perinbaba
Keďže sa blížil Mikuláš, 5. decembra 2019 dostali deti darček v podobe návštevy Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi. Spolu so ZŠ Ďačov sme mohli vidieť azda najznámejšiu zimnú rozprávku o túžbe človeka po šťastí, porozumení a láske. Tak ako aj vo filme, aj táto divadelná rozprávka skončila šťastne a Jakub s Alžbetkou našli spolu vzájomné šťastie. Deťom sa predstavenie veľmi páčilo a hercov odmenili búrlivým záverečným potleskom.

Kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria.
Hugo v ZOO
21. novembra 2019 sme v spolupráci s materskou školou privítali v MŠ komika pána Huga. Ten nás svojím pantomimickým predstavením previedol po ZOO. Pohybom, gestami a zvukmi napodobňoval rôzne druhy zvierat. Predstavenie sa deťom veľmi páčilo, keďže pán Hugo zapájal do svojho predstavenia všetky deti. Tie ho napodobňovali a spolu vytvorili vtipné príhody, na ktoré môžu s úsmevom spomínať.

Kliknutím na slona sa otvorí fotogaléria.
Deň zdravej výživy
Mesiac október je venovaný aj zdravej výžive. Deň zdravej výživy zdôrazňuje potrebu zdravého stravovania sa, pretože výživa je významný faktor životného štýlu, ktorý ovplyvňuje zdravie. Aj v našej škole sme si tento deň pripomenuli výstavkou jedál, zábavnými a zaujímavými aktivitami, rozprávaním o zdravých jedlách, prípravou a ochutnávaním ovocných a zeleninových šalátov, nátierok a kreatívnym dekorovaním ovocných či zeleninových tanierov, ktoré boli veľmi chutné a plné vitamínov.

Kliknutím na jablko sa otvorí fotogaléria.
Medzinárodný deň školských knižníc
Medzinárodný deň školských knižníc, ktorý sa každoročne koná vždy štvrtý pondelok v októbri, slúži na spoznanie prostredia knižníc a na to, aby si deti vytvorili pozitívny vzťah ku knihám a k čítaniu. Aj naši žiaci pri tejto príležitosti navštívili obecnú knižnicu, kde si pozreli mnoho zaujímavých kníh, Dozvedeli sa mnoho informácií o fungovaní knižnice a o vypožičiavaní kníh, Knihy si mohli prelistovať, prečítať si úryvky z nich a keď sa im zapáčila, mohli si ju požičať domov, aby si ju v pokoji prečítali a získali tak nielen nové informácie, ale aj zmysluplný umelecký zážitok.

Kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria.
Mesiac úcty k starším
Október je mesiacom úcty k starším. Pri tejto príležitosti sme aj my chceli vyjadriť úctu k naším rodičom a starým rodičom. Piesňami a krátkou scénkou zo života starších ľudí sme im spríjemnili ich jeseň života a zároveň sme im chceli poďakovať za to, že ich máme a sme s nimi radi.

Kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria.
Účelové cvičenie - dopravná výchova
Októbrové účelové cvičenie bolo zamerané na dopravnú výchovu. Formou prezentácie, pracovných listov, kvízov, praktických ukážok a športových disciplín si žiaci osvojili a preverili  vedomosti o dopravných prostriedkoch, značkách, svetelných signalizáciách a správaní sa na cestách a chodníkoch. Zaujímavá a poučná bola beseda s príslušníkmi policajného zboru, ktorých žiaci zahrnuli množstvom zvedavých otázok.

Kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria.
Návšteva planetária
24. septembra sme navštívili Planetárium a hvezdáreň v Prešove. V prednáškovej miestnosti sme si pozreli audiovizuálny film o najzákladnejších pojmoch astronómie. Nenáročnou formou, rozhovorom otca a synčeka Martina, sa žiaci dozvedeli o hviezdnej oblohe, súhvezdiach, o Polárke, o povrchu Mesiaca, o Zemi. Pradávne grécke báje nám priblížili Veľkú medvedicu, Malého medveďa a niektoré ďalšie súhvezdia. Hravou formou nám vysvetlili javy striedania dňa a noci, ročných období, striedanie mesačných fáz. Žiaci mohli vidieť nočnú oblohu, hviezdy, suhviezdia, Mliečnu cestu a iné krásy vesmíru, Rozprávka o malom zvedavom dievčatku Alžbetke nám priblížila, prečo je nebo modré, prečo je vo vesmíre ticho a iné záhady vesmíru.

Kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria.
Návrat na obsah