O nás - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

O nás

Adresa MŠ

Materská škola
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany
Pedagogický zbor

Riaditeľka
Mgr. Jana Gladišová

Učiteľka
Mgr. Marta Kožušková
Kontakt

Telefón
0910 959 627
O nás

Naša materská škola sídli v budove obecného úradu na 2. poschodí. Interiér MŠ je po rekonštrukcii veľmi príjemne a účelovo zariadený. Deti využívajú na pohybové aktivity a šport exteriér MŠ, ktorý tvorí priestranná trávnatá plocha a športové ihrisko. Hojdačky, šmykľavka, kolotoč so sedákmi, domček na kreslenie a vláčik s tunelom a vagónikom sú súčasťou nového detského ihriska.

Sme materská škola s celodennou starostlivosťou o deti od 3 do 6 rokov. V školskom roku 2019/2020 máme prijatých 24 deti na celodennú starostlivosť. Výchovu a vzdelávanie zabezpečujú dve učiteľky, ktoré spĺňajú kvalifikačné predpoklady a sú odborne a pedagogicky spôsobilé v súlade s platnou legislatívou.

V školskom roku 2019/2020 pracujeme podľa ŠkVP s názvom „Moja materská škola je hrou, zážitkom a cestou za poznaním“. Našim spoločným cieľom je objavovať a poznávať svet zdravia plný farieb, tónov, vôní, pokoja a zdravého spôsobu života.Návrat na obsah