Naše aktivity 2019/2020 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Naše aktivity 2019/2020

Adresa MŠ

Materská škola
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany
Pedagogický zbor

Riaditeľka
Mgr. Jana Gladišová

Učiteľka
Mgr. Marta Kožušková
Kontakt

Telefón
0910 959 627
Naše aktivity alebo čo sme spolu zažili v školskom roku 2019/2020...
Rozlúčka s predškolákmi v školskom roku 2019/2020
„Posledný krát škôlkár som,
kvietok v ruke držím,
rozlúčiť sa pekne chcem,
na školu sa teším …“

V utorok 30. 6. 2020 sa v našej materskej škole uskutočnila rozlúčka predškolákov s materskou školou, s kamarátmi a pani učiteľkami. Na úvod sa pani riaditeľka prihovorila k budúcim prvákom a deti svoje nadobudnuté vedomosti z MŠ zúročili v pripravenom krátkom kvíze. Po ňom už nasledovali súťaže a hry, pri ktorých sa všetky deti spoločne zabavili. Na pamiatku dostali absolventi predprimárneho vzdelávania pekné darčeky. Potom nasledovalo občerstvenie, ktorého súčasťou bolo sladké prekvapenie - krásna, ale hlavne chutná torta. Predškolákom prajeme v škole veľa zdaru a chuti pri získavaní nových vedomostí. Rodičom ďakujeme za spoluprácu.

Kliknutím na predškolákov sa otvorí fotogaléria.
Kolektív MŠ
Kniha – moja kamarátka
„Existuje mnoho spôsobov, ako obohatiť detský svet.
Láska ku knihám je však ten najlepší.“ J. Kennedy

Marec sa spája nielen s príchodom jari, obdobia, kedy sa príroda opäť prebúdza k životu, ale aj s neutíchajúcim zdrojom vedomostí a informácií, a síce s knihami.  Hoci sa deti s knihami oboznamujú počas celého školského roka, práve v mesiaci marec pre nich pripravujeme v MŠ rôzne aktivity, ktoré podporujú kladný vzťah dieťaťa ku knihám. Deti sa počas tohto mesiaca oboznamovali s rôznymi literárnymi žánrami, počúvali a dramatizovali rôzne rozprávky. Vyrobili sme si záložky do knihy a číselné leporelá. Predškoláci sa pri manipulácii s knihami v námetových hrách oboznamovali s písmenami abecedy.
Deťúrence mali možnosť priniesť si z domu svoju obľúbenú knihu a rozprávať o nej kamarátom. Tiež sme navštívili miestnu knižnicu, v ktorej sme sa dozvedeli ako to v knižnici funguje. Prelistovali sme si v nej v krásnych a zaujímavých knihách – v poučných encyklopédiách, v obrázkových leporelách i v známych aj neznámych rozprávkových knihách.

Kliknutím na knihy sa otvorí fotogaléria.
Karneval 2020
Smiech, zábava, radosť a veselosť charakterizujú fašiangový čas. Taktiež pripravovaný karneval, ktorý sa v spolupráci so ZŠ uskutočnil dňa 24. 2. 2020 v KD obce Lúčka, sa niesol v radostnej atmosfére. Deti sa v tento deň mali možnosť zmeniť na obľúbené rozprávkové bytosti, superhrdinov, malých užitočných chrobáčikov, dokonca na chutné maškrty ako je muffin a popcorn. Okrem tanca a rôznych súťaží deťom urobili veľkú radosť aj vecné ceny z tomboly. Všetky masky boli navyše odmenené sladkou odmenou.
Aj vďaka rodičom, ktorí sa postarali o nádherné masky svojich ratolestí, sme všetci prežili jedno čarovné dopoludnie plné radosti, obohatené o krásne zážitky, preto im všetkým ďakujeme.

Kliknutím na masku sa otvorí fotogaléria.
Divadielko Gašparko – O dvanástich mesiačikoch
Do našej škôlky dňa 4. februára 2020 opäť zavítalo divadielko Gašparko, ktoré deťom predviedlo známu slovenskú rozprávku od Pavla Dobšinského. Deti si so záujmom pozreli rozprávku O dvanástich mesiačikoch, ktorú nám divadlo ponúklo v sviežom spracovaní. Scény plné prekvapení, aj humorné dialógy vyvolali v detských tvárach napätie a smiech. Sledovali, čo všetko si Maruška vytrpela u macochy a jej dcéry Haleny a ako jej pomáhalo plniť ťažké úlohy dvanásť mesiačikov. Deti si odniesli ponaučenie, ako sa treba správať v živote a aké dôležité sú čarovné slovíčka: prosím, ďakujem a prepáč.

Kliknutím na Gašparka sa otvorí fotogaléria.
Vianočná besiedka spojená s vianočnými trhmi
Vianočná besiedka detí z MŠ patrí v našej obci ku každoročnej tradícii. V predvianočnom čase deti svojím vystúpením v KD spríjemnili svojím najbližším dňa 15. 12. 2019 tretiu adventnú nedeľu. Úvod programu patril „snehovým vločkám“, ktoré sa roztancovali v zasneženej krajine. Potom sa deti s pani učiteľkou vo vianočnej pekárni zahrali na pekárov, ktorí sa usilovne pripravujú na Vianoce pečením všakovakých dobrôt. Nechýbali ani vianočné pesničky a vianočné vinše. Odmenou pre deti bolo vidieť na tvárach ich blízkych spokojný úsmev spojený s potleskom.
Po vystúpení si rodičia a prítomní hostia mohli pochutnať na chutnom vianočnom punči. Taktiež si mohli zakúpiť rôzne vianočné ozdoby a ikebany, ktoré boli súčasťou vianočných trhov. Zakúpením týchto výrobkov podporili našu MŠ. Ďakujeme všetkým mamičkám, ktoré ochotne vyrobili krásne vianočné výrobky.

Kliknutím na vianočný stromček sa otvorí fotogaléria
Mikuláš
Piatok 6. december bol pre našich škôlkarov výnimočným dňom. Nielen, že si doma ráno po prebudení našli plné čižmičky darčekov, ale aj v škôlke ich čakal jeden veľký „dar“ v podobe príchodu Mikuláša. Keďže deti počas roka robili dobré skutky tak doma, ako aj v škôlke, Mikuláš na nich nezabudol a prišiel ich pozdraviť a obdarovať ich balíčkom dobrôt. Deti Mikulášovi zarecitovali pekné básničky a zaspievali mu vianočnú pesničku. Tiež mu prisľúbili, že budú aj naďalej robiť dobré skutky a už teraz sa veľmi tešia, ako ich navštívi zase o rok.
Ďakujeme Mikulášovi – pánovi Mgr. Jánovi Kožuškovi za jeho ochotu a veríme, že sa na neho môžeme tešiť aj budúci rok.

Kliknutím na Mikuláša sa otvorí fotogaléria
Divadielko „HUGO V ZOO“
V spolupráci so ZŠ sme v materskej škole dňa 21. 11. 2019 privítali pána Huga, ktorý svojím pantomimickým predstavením previedol deti a žiakov po ZOO, v ktorej svojím pohybom a zvukom napodobňoval celú plejádu zvierat od slona až po papagája. Úsmevné predstavenie pobavilo všetkých. Deti mali možnosť zapájať sa do predstavenia a napodobňovať rôzne zvieratká.

Kliknutím na žirafy sa otvorí fotogaléria.
Zdravý úsmev
Jednou z jesenných tém v našej MŠ je téma, v ktorej sa venujeme starostlivosti o zdravé zúbky. S deťmi sme privítali dentálnu hygieničku Bc. Paťku Porembovú, ktorá nás previedla zubnou cestičkou, na ktorej sme sa oboznamovali so všetkým, čo môže prispieť k tomu, aby naše zúbky boli zdravé a čisté. Porozprávala nám aj o Zubožrútoch, ktorí naopak naše zúbky ničia a kazia. Následne sme si Zubožrútov nakreslili podľa vlastnej fantázie. Viete, ktoré predmety nám skrášľujú naše zúbky? Samozrejme zubné kefky. Tie sme si spolu so zdravými zúbkami „vyrobili“ z papiera. Zahrali sme sa aj na modelárov, ktorí vymodelovali zdravý chrup z modelovacej hmoty, do ktorej sme vtláčali fazuľky. Aby náš úsmev vyzeral zdravo, tak nám Paťka podarovala medzizubné kefky, s ktorými si už doma za pomoci mamičky usilovne čistíme medzizubný priestor.

Kliknutím na zúbok sa otvorí fotogaléria.
Divadielko Slniečko
Dňa 18. 11. 2019 bolo v našej škôlke veselo. Navštívilo nás bábkové divadielko „Slniečko“. Divadelné predstavenie pod názvom „Malí huncúti“ bolo veľmi podnetné, plné pekných pesničiek k danej tematike. Ujo nám porozprával o hygiene, o zdravom stravovaní, o čarovných slovíčkach, o slušnom správaní, hračkách..... Deti sa s radosťou zapájali do príbehu prostredníctvom pesničiek, pohybu a opakovali si dané pravidlá. Divadielko sa deťom veľmi páčilo a domov odchádzali s usmiatymi tváričkami.

Kliknutím na slniečko sa otvorí fotogaléria.
Posedenie so starými rodičmi pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
Deti z našej škôlky majú svojich starých rodičov veľmi radi, a preto si pre nich dňa 8. 11. 2019 pripravili vystúpenie spojené s príjemným posedením v triede MŠ. Úvodné slovo patrilo pani riaditeľke Mgr. Jane Gladišovej, ktorá starých rodičov privítala. Potom nasledoval program, v ktorom sa deti starým rodičom predstavili tančekom, pesničkami, básničkami a humornou scénkou pod názvom Babka a redaktorka. V závere programu dostali starí rodičia od svojich vnúčat darček v podobe čajníka s čajíkmi pre babičku a deduška. Nasledovali súťažné hry, v ktorých súťažili starí rodičia spolu so svojimi vnúčencami. Nechýbal súťaživý duch a samozrejme dobrá nálada. Spolu so starými rodičmi sme si zaspievali ľudovú pesničku „A dze idzeš Heľenko“. Sme radi, že sme spoločne prispeli k vytvoreniu peknej sviatočnej atmosféry a mohli tak vyjadriť úctu a vďaku našim starým rodičom. Želáme si, aby sme takýchto krásnych chvíľ ešte spoločne veľa zažili, aby našich starkých sprevádzala láska a porozumenie v kruhu svojich najbližších a priateľov.

Kliknutím na obrázok sa otvorí fotogaléria.
Jeseň na poli a na záhrade
Naši škôlkari sa počas mesiaca október oboznamovali s plodmi jesene, ktoré nám pani Jeseň podarovala a ktoré  nájdeme na poliach a v záhradkách. Rozlišovali ovocie a zeleninu, dokázali ich správne pomenovať a tiež ich vedeli identifikovať podľa farieb, tvaru, chuti a vône. Jemnú motoriku si deti rozvíjali aj pri práci s plastelínou, kde sa snažili vymodelovať svoje obľúbené ovocie zo záhradky. K výzdobe nášho interiéru prispela výstava ovocia a zeleniny, ktoré si deti priniesli z domácej záhradky.
Teplé babie leto sme využili na prácu v záhrade, kde deti usilovne hrabali opadané jesenné lístie. Prírodniny nájdené v blízkosti našej MŠ nám poslúžili pri hre, deti si z nich skladali rozprávkové postavy podľa vlastnej fantázie.

Kliknutím na jesenné listy sa otvorí fotogaléria.
Bezpečne na ceste
„Keď červená zabliká, nepohnem sa z chodníka.
Oranžová svieti, pripravte sa deti.
Iba farba zelená voľnú cestu znamená.“

V našej materskej škole patril posledný septembrový týždeň Dopravnej výchove. Deti prostredníctvom tejto témy formou didaktických hier, pozorovania, zážitkového učenia a riadeného rozhovoru s policajtami poznávali pravidlá cestnej premávky všeobecne. Pozornosť sme venovali hlavne poznávaniu dopravných pravidiel vo vzťahu k dieťaťu a to v úlohe chodca, spolujazdca, cyklistu či kolobežkára. Deti si okrem toho vyrobili semafory a autíčka, z ktorých sme si pripravili výstavku.
Veľkým zážitkom pre deti bola návšteva policajtov, ktorá bola spojená s rozhovorom o bezpečnosti na ceste. Policajti deťom vysvetlili, aké dôležité je používanie reflexných prvkov na ceste, ako sa majú deti správať pri cestovaní v dopravnom prostriedku, na čo deti nesmú zabudnúť, keď prechádzajú cez cestu, taktiež aké nebezpečné situácie môžu nastať, keď pri bicyklovaní, kolobežkovaní a korčuľovaní nepoužívame základnú výbavu (prilbu, reflexné prvky). Samozrejme, nezostali sme len pri tejto téme, deti veľmi zaujímala práca policajtov. Chceli vidieť niektoré pomôcky, ktoré používajú policajti pri svojej práci. Na záver deti policajtom zarecitovali básničku o Semafore a odmenili ich veľkým potleskom. Deti dostali od policajtov darček v podobe dopravného pexesa.

Kliknutím na semafor sa otvorí fotogaléria.
Návrat na obsah