Naše aktivity 2018/2019 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Naše aktivity 2018/2019

Adresa MŠ

Materská škola
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany
Pedagogický zbor

Riaditeľka
Mgr. Jana Gladišová

Učiteľka
Mgr. Marta Kožušková
Kontakt

Telefón
0910 959 627
Naše aktivity alebo čo sme spolu zažili v školskom roku 2018/2019...
Rozlúčka s predškolákmi 2019
„Dovidenia škôlka milá, veľa si nás naučila.
Spievať, kresliť, počítať, krásne básne prednášať.
Dovidenia naše hračky, z nás už budú vzorné žiačky.
Z chlapcov zasa vzorní žiaci, nevyhnú sa školskej práci.“

Niečo sa končí, ale naopak niečo nové začína... Áno, končí sa jedna úžasná etapa s deťmi, ktoré nastúpili do našej škôlky ako trojročné žabky – malé, trošku uplakané a zrazu sú to šikovné, múdre deti, pripravené na vstup do školy. Prichádza čas, kedy odložia svoje hračky a budú sa prispôsobovať dôležitejším každodenným povinnostiam.
27. jún bol dňom plným emócií, pretože naši „veľkáči“ sa lúčili so škôlkou. Spolu s pani učiteľkami si predškoláci pripravili pre rodičov i deti pekný program. Ešte pred ním sme si vypočuli príhovor pani riaditeľky a po ňom deti úspešne absolvovali „skúšku“, ktorá pozostávala z otázok týkajúcich sa oblastí, s ktorými sa deti počas pobytu v škôlke oboznamovali. Všetci úspešne zodpovedali na otázky o prírode, rozprávkach, predmetoch okolo nás, zvieratkách... .
Súčasťou programu našich predškolákov boli básničky, tanček, pesničky a divadielko, v ktorom malí herci zahrali rozprávku „Pod hríbom“. Každý predškolák dostal pamätný list, darček a knižku. Nechýbala ani torta, na ktorej si všetci pochutili. Po vystúpení mali deti pripravené malé občerstvenie. Na záver sme si pre rodičov pripravili malé prekvapenie v podobe rôznych hier a súťaží spolu s ich ratolesťami. Na malú chvíľu sa rodičia vžili do roly svojich detí a prostredníctvom hier si zaspomínali na časy strávené v škôlke. Nechýbala pritom dobrá nálada, smiech a samozrejme súťaživosť.
Našim predškolákom prajeme, aby v septembri s radosťou nastúpili do vytúženej školy, aby boli naďalej šikovní a robili všetkým okolo seba radosť.
Chceme sa poďakovať rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili materskú školu a za ich spoluprácu - ĎAKUJEME – kolektív MŠ.

Kliknutím na predškolákov sa otvorí fotogaléria.
  Mgr. Marta Kožušková
Školský výlet na farme v Kamenici
Tradíciou pre predškolákov je koncoročný školský výlet. Keďže deti milujú zvieratká, rozhodli sme sa, že ich vezmeme na neďalekú farmu do Kamenice. Spojili sme príjemné s užitočným a na farmu sme sa vybrali dňa 14. 6. 2019, kedy sa na farme konal 11. ročník Regionálnej výstavy oviec a kôz. Všetky zvieratká sme mali možnosť pozorovať zblízka, pohladkať ich, dokonca aj nakŕmiť. Navyše sa prehliadky zúčastnili aj príslušníci hasičského a policajného zboru. Deti mali možnosť vidieť a vyskúšať si hasičskú techniku a výstroj, ktorú používajú hasiči pri každodennej zásahovej činnosti.

Kliknutím na ovečku sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Medzinárodný deň detí a návšteva Nestville parku
31. máj bol pre deti v našej MŠ dlho očakávaným dňom. Pre deti sme pripravili bohatý program, pri ktorom sme zažili veľa zábavy. I keď o deň skôr, nič to na výnimočnej atmosfére neubralo. V dopoludňajších hodinách deti súťažili v rôznych športových, ale aj zábavných súťažiach. Každý súťažiaci si za vytrvalosť a snaživosť zaslúžil medailu, diplom, balíček s ovocím a sladkou maškrtou.
Popoludní sme navštívili Nestville Park v Hniezdnom, v ktorom nás taktiež čakali rôzne zaujímavé aktivity. Herci nám zahrali pekné a poučné divadielko pod názvom Kráľove nové šaty. Potom sa deti odviezli na povoze s poníkmi k blízkej čokoládovni, kde bola pripravená ochutnávka bielej mliečnej čokolády. Deti si pochutili na tyčinke, ktorú si polievali rozpustenou čokoládou a obsypávali drobnými cukríčkami. Po maškrte sme poriadne vysmädli. Ochutnali sme výborné ovocné šťavy a dostali sme pekné nafúknuté balóny na pamiatku. Spokojní s plnými bruškami a plní zážitkov z prežitého dňa sme sa autobusom vrátili do našej MŠ.

Kliknutím na obrázok s deťmi sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Experimentálne divadlo - CROCUS THEATRE
Dňa 30. 5. 2019 sa deti z našej MŠ zúčastnili divadelného predstavenia pod názvom Kúzelný Félix v priestoroch KD v Ďačove. Herci z experimentálneho divadla CROCUS THEATRE v Košiciach, prítomným deťom z okolitých Materských a Základných škôl zahrali Rozprávku o slušnom správaní. V tejto veselej muzikálovej rozprávke chcel kúzelný šašo Félix premeniť neposlušného princa na najlepšieho kráľa na svete. Rozprávka bola veselá, vtipná i poučná. Princ Orion sa naučil, že len dobrom sa dá dobro vykonať. Predstavenie bolo interaktívne, takže spoločne s detským divákom herci dotvárali príbeh, ktorým nás sprevádzal hlavný hrdina, Kúzelný Félix. Na záver si herci od detí vyslúžili obrovský aplauz.

Kliknutím na logo divadla sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Deň matiek 2019
„Mám rád kvety, ľúbim vtáčky,
každú hračku maličkú,
lež najväčšmi zo všetkého
ľúbim svoju mamičku.“

Byť mamou je najkrajšie povolanie v živote každej ženy. Práve Deň matiek je špeciálny čas povedať mamám, ako ich máme radi, čo pre nás znamenajú a vyjadriť im našu vďačnosť za všetko, čo pre nás urobili.
Druhá májová nedeľa už tradične patrí všetkým mamičkám. Pri tejto príležitosti si deti dňa 12.5.2019 pripravili pre svoje mamičky milé vystúpenie. V úvode sa ku všetkým mamám prihovoril pán starosta Vladimír Murcko, ktorý všetky mamičky privítal a k ich sviatku im poprial všetko najlepšie. Potom už naši talentovaní škôlkari predviedli svojim mamkám folklórne pásmo pod názvom „Hry na lúke“, v ktorom nechýbal spev, tanec a riekanky. Deti v závere predniesli mamičkám spoločnú básničku, v ktorej vyjadrili ako veľmi ich ľúbia. Malí umelci následne obdarovali svoje mamky vlastnoručne vyrobeným srdiečkom a kvetinkou.

Kliknutím na mamičku s detičkami sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Mobilné planetárium
Dňa 2. 5. 2019 do našej škôlky zavítalo mobilné planetárium, ktoré pomáha vzdelávať deti materských škôl zábavnou a hravou formou v oblasti astronómie a prírodných vied. Zrozumiteľnou formou rozprávky boli deťom vysvetlené základné javy astronómie – napr. veľkosť a vzdialenosť planét od slniečka, prečo sa na Zemi strieda deň a noc, ako sa volajú najznámejšie súhvezdia, alebo prečo v meste nemôžeme pozorovať hviezdy. Prostredníctvom mobilného planetária sa deti na chvíľu ocitli vo vesmíre. Deti pozorovali projekciu poležiačky, čím sa u nich zážitok z pozorovania viac umocnil. Na záver mali deti možnosť opýtať sa na otázky, ktoré ich o vesmíre zaujímali.

Kliknutím na vesmirnu helmu sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Sláviček 2019
„Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára.
Pesničkou sa krása kráse, srdce srdcu privráva.“
E. Čepčeková

Každoročne na jar sa v Lipanoch uskutočňuje regionálna prehliadka v speve ľudových piesní detí predškolského veku pod názvom „Sláviček“. Tento rok sa dňa 25. 4. 2019 v Mestskej galérii konal krásny 20. jubilejný ročník. Organizátori z MŠ kapitána Nálepku a priatelia ľudovej piesne na podujatí zablahoželali zakladateľke a spoluorganizátorke tejto akcie pani učiteľke Gabike Kaperákovej k jej okrúhlemu životnému jubileu.
Prehliadky sa zúčastnili deti z materských škôl Hornotoryského regiónu, ale tiež deti z družobnej MŠ z Muszyny. Našu MŠ úspešne reprezentovala Bianka Lučanská, ktorá pod vedením pani riaditeľky Janky Gladišovej vystúpila s pesničkou „Zašej mi Jaňičku zašej mi ľen“. Deti boli odmenené za pôsobivý spevácky prejav diplomom, soškou a balíčkom sladkostí.

Kliknutím na slávička sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Meduška 2019 - regionálna prehliadka
Deti z materských škôl hornotoryského regiónu sa dňa 3. 4. 2019 v Galérii mesta Lipany predstavili veršíkmi, básničkami i rozprávkovými príbehmi.
Z našej MŠ sa tejto regionálnej prehliadky zúčastnila Karinka Kožušková. Karinka sa na nej predstavila s básničkou od Pavla Štefánika – O rukavičke. Básničku predniesla bez chyby a svoj prednes obohatila malou rekvizitou – teplou rukavičkou. Všetky deti boli odmenené diplomom, knihou a balíčkom sladkostí.

Kliknutím na včielku medušku sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Meduška
Dňa 28. 3. 2019 sa v triede našej MŠ uskutočnila prehliadka detí predškolského veku v prednese poézie a prózy, ktorú každoročne organizujeme pod názvom MEDUŠKA.
Deti sa na tento deň veľmi tešili a usilovne sa naň pripravovali. Prednášali básničky, riekanky, veršované rozprávky o zvieratkách, dopravných prostriedkoch, chrobáčikoch, rozprávkových bytostiach. Priebeh celej aktivity bol motivovaný lesnou vílou, ktorá hľadala pomoc pre kvety na lúke. Tie stratili svoje farby a deti im ich prinavrátili pripravenou básničkou.
Deti krásne a nebojácne recitovali, za čo boli v závere odmenené diplomom, farbičkami a maľovankou.

Kliknutím na včielku medušku sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Karneval v škôlke
Dňa 1. 3. 2019 sa v našej Materskej škole v spolupráci so ZŠ uskutočnil tradičný fašiangový karneval. Naša trieda sa premenila na vyzdobenú rozprávkovú krajinu a ožila hudbou a veselou vravou.
Všetky deti  sa premenili na rozprávkové bytosti - princezné, kráľa, čarodejníkov, včielku, červenú čiapočku, tigra, jednorožca, pirátov, superhrdinov... A tak sme v maskách od rána do obeda tancovali, súťažili, zabávali a hostili sa. Každá maska bola odmenená sladkou odmenou a z karnevalu si odniesla vecnú cenu z tomboly.
Ďakujeme všetkým rodičom za prípravu krásnych karnevalových masiek a šikovnej mamičke za chutné muffiny, ktoré pre nás pripravila. Deti si pochutnali aj na tradičnej fašiangovej dobrote – šiškách, ktoré  nám pripravili naše pani kuchárky.

Kliknutím na balóny sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Mikuláš v našej škôlke a Vianočná besiedka
Mikuláš v našej škôlke
Aj v tomto školskom roku nás v sviatok sv. Mikuláša prišiel osobne navštíviť Mikuláš. Deti sa na neho veľmi tešili a pripravili si pre neho peknú básničku spolu s pesničkou. V batôžku si so sebou Mikuláš priniesol dobroty pre deti v podobe adventného kalendára. Na znak vďaky mu deti nakreslili krásne kresbičky, ktoré mu ich majú pripomínať.

Vianočná besiedka „Od Ondreja do Vianoc“
....takýto názov nieslo pásmo, s ktorým sa deti z našej MŠ predstavili svojim blízkym v predvianočnom čase. Deti v ňom prezentovali zvyky a tradície našich predkov, taktiež vinše a ľudové piesne. Pásmo charakterizovalo ľudové zvyky pred Vianocami, na Ondreja, Luciu, ako aj tradičné zadováženie a zdobenie stromčeka.

Kliknutím na Mikuláša sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Jeseň, pani bohatá
Jeseň je v októbri v plnej kráse a farebnosti. Deti sa učia básničky, pesničky, hudobno - pohybové hry s témou jesene, o zubatom slniečku, zdraví a obliekaní, ovocí a zelenine, zbierajú pri pobyte vonku listy a prírodniny. Taktiež si vyskúšali aj hrabanie lístia na školskom dvore, pri ktorom boli veľmi usilovné a pracovité.
K jesenným radovánkam neodmysliteľne patrí aj púšťanie šarkanov. Deti si najskôr v škôlke vytvorili vlastných šarkanov a neskôr sme využili krásne jesenné počasie na to, aby sme šarkana nechali na lúke vyletieť vysoko nad hlavy, z čoho mali deti obrovskú radosť.

Kliknutím na jesenné listy sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Vystúpenie detí pri príležitosti mesiaca úcty k starším
Október je označovaný ako „mesiac úcty k starším“. Úcta k človeku je veľmi dôležitá  nielen v tomto mesiaci, ale počas celého roka.
Pri príležitosti mesiaca úcty k starším deti z našej škôlky spríjemnili dňa 16. 10. 2018 popoludnie starým rodičom svojím vystúpením. Rozprávku o strastiplnej ceste Pampúšika deti doplnili peknými pesničkami a básničkami. Za vystúpenie si od starých rodičov vyslúžili obrovský potlesk.

Kliknutím na rodinku sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Divadielko Gašparko
V októbri 2018 sa v našej MŠ uskutočnilo divadelné predstavenie pod názvom O troch kozliatkach. V rozprávke vystupovali bábkoví hrdinovia, ktorým nechýbal humor a predstavenie spestrili veselými pesničkami. Deti z našej MŠ a ZŠ sa pri sledovaní divadielka veselo pobavili a prostredníctvom rozprávky sa poučili o vhodnom správaní.

Kliknutím na gašparka sa otvorí fotogaléria.

Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Včielky a my, poznáme sa?
Začiatkom septembra k nám do MŠ zavítal pán včelár Igor Štvarták. Prednáška pod názvom „Včielky a my, poznáme sa?“ bola veľmi poučná a zaujímavá. Hravou formou sme sa všeličo o tajomnom živote včeličiek dozvedeli, dokonca sme sa s ujom zahrali na rodinku včiel, ktorá usilovne pracuje vo svojom úli.

Kliknutím na včielku sa otvorí fotogaléria.
Mgr. Marta Kožušková, učiteľka
Návrat na obsah