Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Úradná tabuľa a oznamy
Prerušenie autobusovej dopravy na území PSK počas trvania Veľkonočných sviatkov
Objednávateľ výkonov prímestskej autobusovej dopravy, Prešovský samosprávny kraj nariaďuje prerušiť zabezpečovanie dopravy na jeho území v dátume od 10.4.2020 do 13.4.2020 (t,j. piatok, sobota, nedeľa, pondelok), počas trvania Veľkonočných sviatkov. Doprava bude obnovená do pôvodného špeciálneho prázdninového režimu od 14.4.2020.
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
                                                  Vážení rodičia!
Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, mimoriadne prerušuje prevádzku školských zariadení od 30. marca 2020 až do odvolania.
Žiadosti k zápisu na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole Lúčka na školský rok 2020/2021 môžu zákonní zástupcovia detí podávať osobne (bez prítomnosti detí) v budove ZŠ Lúčka s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, a to dňa:       
21. apríla 2020 (utorok) od 10.00 do 12.00 hod.
Prihláška je  k dispozícií tu, alebo si ju vyzdvihnete pri zápise.
 Mgr. Martina Kožušková
riaditeľka školy
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného a stavebného konania - vyvesené 6. apríla 2020
Oznámenie o začatí zlúčeného a stavebného konania a pozvanie na ústne pojednávanie (výstavba rodinného domu). Kliknutím na obecný erb sa zobrazí znenie vyhlášky v novom okne.
Mimoriadny cestovný poriadok
Vzhľadom na mimoriadnu situáciu na území SR a na základe rozhodnutia PSK bude prímestská autobusová doprava od 23.03.2020 vykonávaná až do odvolania v upravenom prázdninovom režime.
Kliknutím na logo PSK sa zobrazí cestovný poriadok.
Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR
Výskyt koronavírusu na Slovensku
V súvislosti s výskytom koronavírusu na Slovensku a s potrebou maximálne obmedziť jeho šírenie uverejňuje Úrad verejného zdravotníctva SR na svojich stránkach aktuálne informácie a návody, čo robiť v prípade podozrenia na nákazu týmto ochorením,

                         Odporúčania       Odporúčania 2     Prevencia
Výsledky parlamentných volieb 2020
Oznámenie o uložení listovej zásielky do vlastných rúk - vyvesené 24. februára 2020
Obec  Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom Obec  Lúčka má v kancelárii Obecného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk, ktorej odosielateľom je Všeobecná zdravotná poisťovňa. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí celý oznam.
Zámer odpredaja nehnuteľností - vyvesené 10. februára 2020
V súlade s §9a zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov obec Lúčka zverejňuje zámer odpredaja nehnuteľností.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí celý oznam.
Oznámenie o strategickom dokumente - vyvesené 13. januára 2020
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany
Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234
0907 959 627
Úradné hodiny
Pondelok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Utorok
nestránkový deň
Streda
7:00 - 12:00
12:30 - 16:30
Štvrtok
7:00 - 12:00
12:30 - 15:00
Piatok
7:00 - 12:00
12:30 - 13:30
Rím.-kat. farský úrad Lipany (pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka - 51,62%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Vývoz odpadu na rok 2020

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí harmonogram vývozu odpadu na rok 2020Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj doručil 8.1.2020 Okresnému úradu Prešov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja". Verejnost' môže podl'a § 12 ods. 2 zákona doručit' písomné stanovisko tunajšiemu úradu najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia informácie o správe o hodnoteni strategického dokumentu. Adresa úradu: Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov.
Uvedená Správa o hodnotení a návrh strategického dokumentu sú zverejnené na internetovej stránke MŽP SR https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-udrzatelnej-imobility-
presovskeho-samospravneho-kraja . Konzultácie podl'a § 63 zákona je možné uskutočniť'v pracovných dňoch na Okresnom úrade Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie, v čase od 8,00 hod. do 12,00 hod. (termin konzultácie odprúčame dohodnúť vopred telefonicky - 051/7082219 alebo e-mailom alena.sekerakova@minv,sk).
Pre zobrazenie originálneho listu kliknite na logo Enviroportálu.
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
06.04.2020
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah