História - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

História

História školstva v obci
Školská dochádzka nebola vždy povinná. Túto novinku uzákonila na území vtedajšieho uhorského kráľovstva cisárovná Mária Terézia, keď 6. decembra 1774 v školskej reforme zaviedla povinnú školskú dochádzku pre deti od 6 do 12 rokov. Z obecnej školskej kroniky sa dozvedáme, že asi v roku 1880 bola v Lúčke zriadená "štvrtková škola". Vyučovalo sa v niektorom dome iba jeden deň v týždni a to vo štvrtok. Návšteva školy bola dobrovoľná. Takéto vyučovanie trvalo asi do roku 1900. Potom, deti, ktoré chceli školu navštevovať, museli dochádzať do Kamenice asi do roku 1924.

Až v roku 1924 bola v obci Lúčka zriadená škola, ktorá bola umiestnená v súkromnom dome u Jána Mizeráka. Bola to štátna škola s vyučovacím jazykom slovenským. Nová škola sa začala budovať v roku 1928 a bola sprevádzkovaná v roku 1932. Umiestnená bola na hornom konci dediny. Bola murovaná a mala jednu triedu, kabinet, krátku chodbu, suché WC a drevárne. Pri škole bol riaditeľský byt, dvojizbový. V škole sa vystriedalo mnoho učiteľov. V roku 1942 za Slovenského štátu bola škola pretvorená na rímskokatolícku.

Školský rok 1944/45 bol najrušnejší, pre vojnové udalosti sa veľmi málo vyučovalo. Pre vojenské akcie SNP sa začal až 1. októbra 1944. Po 1. decembri 1944 bolo vyučovanie prerušené. Opäť sa začalo vyučovať až 1. marca 1945. V druhom polroku bola škola poštátnená. V roku 1948 sa školská dochádzka zmenila z 8-ročnej na 9-ročnú, ktorá má dva stupne a to školu národnú päťročnú a strednú štvorročnú.

V roku 1959 bola zavedená obecná kronika. Od 1.9.1968 začal v škole vyučovať manželský pár Oľga a Ján Baláž, ktorí tu pôsobili do roku 1980. Boli jednými z najaktívnejších učiteľov. Rozprúdili kultúrny a športový život v obci. S mládežou nacvičovali divadelné hry, premietali filmy, poriadali kurzy šitia a varenia.
Zo športov propagovali volejbal, stolný tenis a zimné lyžovanie. Položili základy folklórnych tradícií v obci. Báláž bol aj dobrým včelárom. Obdobie rokov 1960-1980 bolo aj obdobím iskričiek a pionierov, ktorí pravidelne skladali svoje pionierske sľuby pri pamätníku padlých hrdinov druhej svetovej vojny na Dukle.

Po roku 1980 začal opustený riaditeľský byt pri základnej škole chátrať. Neskôr sa jeho priestory poskytli pre Klub mládeže, pričom došlo k jeho zdevastovaniu. V roku 1990 obecný úrad vykonal jeho rekonštrukciu a zriadila sa nová trieda. V roku 2000 dostala škola novú fazónu. Budova sa splynofikovala, vybudovalo sa nové sociálne zariadenie so splachovacím WC a septikom.

V školskom roku 2000/2001 mala škola 43 žiakov. Vznikla školská rada ako pomocný orgán založená z rodičov a pracovníkov školy. Venovala sa mimoškolským aktivitám, ako sú krúžok anglického jazyka, dopravná výchova pre 4. ročník, zber šípok, papiera a železa, úprava areálu školy so žiakmi v jari a jeseni, nácvik kultúrneho programu k Vianociam, na Deň matiek, karneval a celodenné výlety..

S výstavbou materskej školy sa započalo 26. júla 1975 v akcii "Z". Stavba bola skolaudovaná 11.9.1979. Materskú školu navštevujú deti od 3 do 6 rokov. V roku 2000 ich bolo zapísaných 23 a starajú sa o nich kvalifikované učiteľky. V roku 1999 sa do budovy materskej školy presťahoval na prízemie obecný úrad, ktorý celú škôlku splynofikoval a upravil vonkajší areál, kde sa vybudovalo asfaltové ihrisko na malé kolektívne hry.
Návrat na obsah