História kultúry - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

História kultúry

História kultúry v obci
Folklórny festival o Gajdicu Andreja Mizeráka

V roku 1981 začala dedinská organizácia SZM poriadať folklórnu súťaž, ktorá výnimočne propaguje meno obce v širokom okolí, v tlači i rozhlase.

Okrem iných aj Ján Lazorík, vedúci folklórnej skupiny Krivany, v ktorej Andrej Mizerák účinkoval od roku 1971 až do svojej smrti v roku 1977, sa zúčastnil v roku 1981 speváckej súťaže v Krásnej Lúke. Pri vyhodnocovaní súťaže Milan Kandráč vytkol dievčatám z Lúčky, že nespievajú pôvodné Mizerákove piesne, že na Potokoch žil významný človek gajdičiar Andrej Mizerák a jeho rodáci naň úplne zabudli.

To bol vlastne podnet k založeniu tradície folklórnych festivalov v Lúčke. Do roku 1990 každoročnú letnú folklórnu súťaž, ktorá dostala názov "O gajdicu Andreja Mizeráka" poriadali zväzáci za pomoci ostatných spoločenských organizácií v obci.

Folklórna súťaž sa konala v areále základnej školy. V tomto období bol záujem občanov o folklór veľký. Na festival chodila takmer celá obec. V roku 1984 vznikla v Lúčke folklórna skupina Gajdičiar, v ktorej pôsobili deti, mládež, dospelí občania i dôchodcovia.

Po roku 1983 sa folklórna súťaž stala celookresnou kultúrnou akciou. Okresné osvetové stredisko v Prešove jej udelilo pevný organizačný termín a to prvú augustovú nedeľu. Spoluorganizátorom súťaže sa stal Okresný výbor SZM v Prešove. Folklórna skupina Gajdičiar sa po dvoch rokoch účinkovania rozpadla. Ostala iba zložka dôchodcov, ktorá sa pravidelne pripravovala na folklórne podujatia a v roku 1988 si založila Klub dôchodcov.

15. augusta 1993 sa konal desiaty ročník folklórnej súťaže "O gajdicu Andreja Mizeráka".

Kultúrne centrum obce sa presťahovalo do materskej školy v Lúčke vedľa novovybudovaného nového kostola. Folklórnu súťaž poriadali mladí ochotníci za podpory obecného úradu. Od roku 1994 sa spoluorganizátorom podujatia stalo Regionálne kultúrne stredisko v Prešove. Folklórna skupina pri Klube dôchodcov v Lúčke pod vedením Pavla Mizeráka zvykoslovnou scénkou "Babské skladanky" získala v silnej konkurencii hlavnú cenu "Gajdicu".

Od roku 1995 do roku 1998 folklórnu súťaž začala poriadať miestna organizácia HZDS. V programe ako hostia vystúpili folklórny súbor Sabinovčan a detský folklórny súbor Družnije rebiata z ukajinskeho Charkova. Navštevovalo ho veľké množstvo divákov aj folklórnych skupín zo širokého okolia.

V nedeľu 8. augusta 1999 sa uskutočnil v poradí 16. ročník už folklórneho festivalu v Lúčke. Festival prvykrát organizoval Obecný úrad v Lúčke a Šarišské osvetové stredisko v Prešove. Bohatstvo a rozmanitosť ľudovej tvorby, krásu kroja, piesne, tance i staré obyčaje našich predkov môžete každoročne prvú augustovú nedeľu vidieť v novom prírodnom amfiteátri pri Obecnom úrade v Lúčke.
Doterajší víťazi hlavnej ceny - gajdice -  od jej vzniku v roku 1981:

1981 - v prvom ročníku sa gajdica ešte neudeľovala
1982 - Andrej Oslovič z Lúčky
1983 - Anton Lipták zo Šarišských Sokoloviec
1984 - folklórna skupina Brezovičan z Brezovice
1985 - Filoména Tuptová a Anna Novotná z Jarovníc
1986 - folklórna skupina Krivany - Torysa pod vedením Jána Lazoríka
1987 - folklórna skupina Rozmarín z Ličartoviec
1988 - folklórna skupina Brezovičan z Brezovice vedená Michalom Hromjakom
1989 - festival sa nekonal pre rekonštrukciu základnej školy
1990 - folklórna skupina Krivany - Torysa pod vedením Jána Lazoríka
1991 - festival sa nekonal
1992 - festival sa nekonal
1993 - Ján Lazorík z Krivian
1994 - folklórna skupina pri KD v Lúčke pod vedením Pavla Mizeráka
1995 - Hermanovčan, mužská spevácka skupina z Hermanoviec
1996 - Marienka Oslovičová z Dubovice
1997 - Viera Horňáková z Pečovskej Novej Vsi
1998 - Felmín Šarišské Michaľany, ženská spevácka skupina
1999 - Dubovičanček, detská folklórna skupina
2000 - Kameničanka, folklórna skupina pri KD v Kamenici
2001 - folklórna skupina pri KD v Lúčke pod vedením Heleny Šoltysovej
2002 - folklórna skupina Javorina Malý Šariš
2003 - Dubovičanček, detská folklórna skupina
2004 - Tichopotočan z Tichého Potoka
2005 - sestry Onderovské z Červenice
2006 - Hermanovčan, mužská spevácka skupina z Hermanoviec
2007 - folklórne spevácke trio Rosa z Prešova

Návrat na obsah