DHZ - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor
V Lúčke začali hasiči aktívne pracovať asi od roku 1931, kedy bola obcou zakúpená ručná hasičská striekačka. Nemožno však hovoriť o organizácii, ktorá by bola vyvíjala nejakú plánovanú činnosť. Miestna jednota požiarnej ochrany ako organizácia bola založená v roku 1957, kedy bola obci dodaná i motorová striekačka PS 8 s príslušenstvom. V suteréne nového kultúrneho domu bola zriadená požiarna zbrojnica. Pre členov miestnej požiarnej jednoty bola dodaná potrebná výstroj (uniforma cvičná a vychádzková). Od tejto doby až dodnes organizácia vyvíja veľmi peknú a bohatú činnosť. Úlohou hasičov je chrániť životy, zdravie i majetok občanov pri živelných pohromách a iných nešťastiach v obci i na okolí.
V roku 1986 vzniklo ženské družstvo hasičov, do ktorého sa hlásili mladé dievčatá. Pravidelne sa zúčastňovali požiarnych súťaží v rámci okresu, kde neustále dosahovali výborné umiestnenia. Toto družstvo fungovalo do roku 1990.
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
16.02.2021
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah