Archív oznamov 2021 - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2021

Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2021, ktoré ešte môžu byť aktuálne, ale z dôvodu prehľadnosti už pre ne nie je na úvodnej stránke miesto
Pozvánka na 21. zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 14. decembra 2021
Starosta obce zvoláva dvadsiate prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v utorok 14. decembra 2021 o 18:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Informácia o očkovaní
Vážení občania!
Od pondelka 25. októbra bude okres Sabinov vrátane našej obce podľa COVID automatu v čiernej farbe. Aby tieto opatrenia trvali čo najkratšie, výjazdová skupina Polikliniky v Sabinove bude realizovať očkovania v obciach. Ich cieľom je zvýšiť kolektívnu imunitu a následne umožniť uvoľňovanie opatrení, ktoré majú nepriaznivý dopad na život všetkých obyvateľov. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplné znenie oznamu.
Pozvánka na 20. zasadnutie obecného zastupiteľstva - pondelok 18. októbra 2021
Starosta obce zvoláva dvadsiate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v pondelok 18. októbra 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Protipožiarne opatrenia počas vykurovacieho obdobia
Okresné  riaditeľstvo  Hasičského  a  záchranného  zboru  v  Prešove spracovalo pre občanov zoznam zásad protipožiarnej bezpečnosti počas vykurovacieho obdobia, ktoré majú za cieľ ochraňovať zdravie obyvateľov a ich majetok.
Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí spracovaný materiál.
Opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov nariaďuje fyzickým aj právnickým osobám opatrenia na kontrolu a zabránenie šírenia nákazy moru včelieho plodu.
Kliknutím na logo ŠVaPS za zobrazí plné znenie nariadení.
Obnovenie prezenčného vyučovania v 1. a 4. ročníku
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 ako zriaďovateľ škôl oznamuje, že od 05.10.2021 (utorok) sa obnovuje prezenčné vyučovanie v 1. a 4. ročníku Základnej školy Lúčka.
Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu
Štatistický úrad SR realizuje v roku 2021 na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 692/2011 zo 6. júla 2011 o európskej štatistike cestovného ruchu Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu. Pre úplnú informáciu kliknite na logo ŠÚ.
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lúčka na roky 2021-2027
Vážení občania,
pripomienky a doplnenia k Programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Lúčka na roky 2021-2027 môžete doručiť osobne na Obecný úrad v Lúčke alebo emailovou poštou na adresu obec@obeclucka.sk do 01.10.2021 do 11:00 hod. Pre zobrazenie programu kliknite na obecný erb.
Oznámenie o zatvorení triedy
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 ako zriaďovateľ škôl oznamuje, že od 20.09.2021 prerušuje prezenčné vyučovanie v 1. a 4. ročníku ZŠ (prvá trieda) do odvolania. Žiaci týchto ročníkov pokračujú v dištančnej forme vzdelávania.
Pozvánka na 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 14. septembra 2021
Starosta obce zvoláva devätnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v utorok 14. septembra 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Pracovný návrh Územného plánu obce Lúčka - Zmeny a doplnky č. 1
Vážení občania,
pripomienky a doplnenia k Pracovnému návrhu Územného plánu obce Lúčka - Zmeny a doplnky č. 1 môžete doručiť osobne na Obecný úrad v Lúčke alebo emailovou poštou na adresu obec@obeclucka.sk do 03.09.2021 do 12:00 hod.
Obmedzená prevádzka materskej školy vo štvrtok a v piatok
Milí rodičia,
oznamujem Vám, že prevádzka v MŠ Lúčka bude v dňoch 02. - 03. 09. 2021 (štvrtok, piatok) zabezpečená iba dopoludnia od 7:00 - 11:30 hod. Dôvodom obmedzenia prevádzky sú technické príčiny. Zo stravy bude podaná iba desiata. Prosím rodičov, aby si pre deti prišli o 11:30 hod.
Po príchode do materskej školy rodičia odovzdajú vypísané
- kliknutím stiahnite alebo si ho vyžiadajte v MŠ.
Je potrebné doniesť: prezúvky, uteráčik, pohár, zubnú kefku, posteľné prádlo, náhradné oblečenie do skrinky.
Tešíme sa na Vás!
                                                                                 Riad. MŠ  Mgr. Gladišová
Mimoriadne núdzové opatrenia k zamedzeniu šírenia afrického moru ošípaných
Na základe nepriaznivej situácie v súvislosti so šírením afrického moru ošípaných vydala Štátna veterinárna a potravinová správa formou mimoriadnych núdzových opatrení súbor nariadení na zamedzenie šírenia ochorenia. Pre viac podrobností rozkliknite nasledujúce prílohy.

Dočasné uzavretie mosta ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky
Obec Lúčka  Vám oznamuje, že od 20.07.2021 je dočasne uzavretý most ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky pre všetky motorové vozidlá a chodcov z dôvodu havarijného stavu.
Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva - streda 21. júla 2021
Starosta obce zvoláva osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v stredu 21. júla 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Obnovenie riadnej prevádzky MŠ a vyučovania v ZŠ od 17.5.2021
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 - zriaďovateľ škôl oznamuje, že obnovuje prevádzku v Materskej škole Lúčka a v Základnej škole Lúčka od 17.05.2021. Žiaci ZŠ budú pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 7. mája 2021
Starosta obce zvoláva sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 7. mája 2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Uzatvorenie MŠ a dištančné vzdelávanie v ZŠ od 3.5.2021
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné a materské školy oznamuje, že Základná škola v Lúčke a Materská škola v Lúčke budú od 03.05.2021 do odvolania uzatvorené na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodu pandemickej situácie.  Základná škola bude fungovať v dištančnej forme vzdelávania.
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
Riaditeľka Materskej školy Lúčka oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2021/2022 sa uskutoční od 01. mája 2021 do 30. mája 2021 v čase od 10.00 – 14.00 hod.
Pre viac informácií kliknite na obecný erb.

Informácia k vakcinácii
Vo vakcinačnom centre na poliklinike v Sabinove je každý deň niekoľko voľných miest na očkovanie.
Občania nad 60 rokov sa môžu objednať na očkovanie dvoma spôsobmi:

1. cez centrálny systém https://korona.gov.sk/vakcinacia/ do Sabinova (vakcína MODERNA),

2. ako náhradníci na tel. čísle 051/7739773 (Poliklinika Sabinov).
Miroslav Čekan – riaditeľ polikliniky
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 - 14.4.2021
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka, zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 v Základnej škole Lúčka sa uskutoční v stredu 14.04.2021 od 14.00-17.00 hod.

Zápisný lístok (33 kB, docx)              Zápisný lístok (41 kB, pdf)
Pozvánka na verejnú diskusiu - piatok 27.8.2021 o 18:00
Vážení spoluobčania, Obec Lúčka Vás pozýva na verejnú diskusiu  k Zmenám a doplnkom č. 1 v Územnom pláne obce Lúčka, ktorá sa uskutoční  v piatok 27. augusta 2021 o 18.00 hod. v sále kultúrneho domu.
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2021
Hasičský a záchranný zbor upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie so zvýšeným rizikom požiarov, ktoré každoročne závažne ničia prírodu - krajinu, v ktorej žijeme a ktoré ohrozujú či už priamo alebo nepriamo aj zdravie a ľudské životy.  Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí článok k ochrane lesov pred požiarmi adresovaný verejnosti.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - streda 10. marca 2021
Starosta obce zvoláva šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Prezenčná forma vyučovania v základnej škole od 8.2.2021
Vážení rodičia a žiaci,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 oznamuje, že od 08.01.2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania v Základnej škole Lúčka. Pri nástupe do školy je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorému predchádza platný covid test, nie starší ako sedem kalendárnych dní.

Prerušenie distribúcie elektriny 15., 17. a 18. februára 2021
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že

  • 15. februára 2021 od 12:00 hod. do 14:40 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v úseku od č.d. 1 po č.d. 21, č.d. 27, 28, úsek od č.d. 91 po č.d. 132, č.d. 172, 178, 183, 185, 187, 189, 199, 201,
  • 17. februára 2021 od 12:00 hod. do 14:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v úseku od č.d. 54 po č.d. 68, úsek od č.d. 74 po č.d. 90, č.d. 159, 167, úsek od č.d. 186 po č.d. 208,
  • 18. februára 2021 od 12:00 do 14:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Lúčka - Potoky
Testovanie obyvateľov v obci Lúčka na COVID-19
Vážení spoluobčania,
v sobotu 23.1.2021 bude v našej obci prebiehať testovanie na COVID-19. Testovať sa bude v časoch 7:00-12:00 a 13:00-17:00 v kultúrnom dome. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí úplná informácia.

Doplnené 25.1.2021: Bolo vykonaných 311 testov s vykázanou mierou pozitivity 0,64%.
Uzatvorená materská škola
Vážení rodičia a žiaci,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 oznamuje, že od 11.01.2021 do 15.01.2021 bude materská škola uzatvorená na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodu pandemickej situácie. Základná škola pokračuje v dištančnom vzdelávaní.
Zmena v poskytovaní zdravotnej starostlivosti
Z dôvodu ukončenia poskytovania zdravotnej starostlivosti MUDr. Jurajom Staníkom určuje Prešovský samosprávny kraj s účinnosťou od 1.1.2021 nasledovné zdravotné obvody:

  • občania Lúčky - MUDr. Petríková
  • občania Lúčky-Potokov - MUDr. Palušková.
Slobodná voľba lekára zostáva zachovaná.
Návrat na obsah