Archív oznamov 2019 - 2. časť - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2019 - 2. časť

Na tomto mieste nájdete oznamy, ktoré už nie sú aktuálne (alebo už z  nejakého dôvodu nepatria na úvodnú stránku), keďže  boli zverejnené pri  určitej príležitosti
Dotazník - prímestská autobusová doprava na území PSK
Prešovský  samosprávny kraj zverejnil dotazník, ktorý má slúžiť na spoznanie názorov, požiadaviek a spokojnosti občanov cestujúcich na území PSK. Výsledky dotazníka budú slúžiť ako jeden z podkladov k vytvoreniu nových štandardov kvality v prímestskej autobusovej doprave. Kliknutím na logo PSK sa otvorí dotazník v novom okne.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - streda 11. decembra 2019
Starosta obce zvoláva deviate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 11.12.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Spomienkový pochod za obete tragických nehôd v križovatke ciest I/68 – III/3188
Združenie obcí hornej Torysy oznamuje verejnosti, že v piatok 6. decembra 2019 organizuje Spomienkový pochod za obete tragických nehôd v križovatke ciest I/68 – III/3188 a železničného priecestia v Rožkovanoch.
Pochod sa uskutoční v Červenici pri Sabinove na poslednom priechode pre chodcov na štátnej ceste I/68, v smere na obec Rožkovany v čase od 14.30 hod. do 15.00 hod.
Pre viac informácií kliknite na logo združenia.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 15. novembra 2019
Starosta obce zvoláva ôsme zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Výkup papiera - piatok 15. novembra 2019
Spoločnosť Marius Pedersen oznamuje, že v piatok 15.11.2019 od 7:30 do 8:30 bude pri obecnom úrade vykupovať papier.
Podrobnejšiu informáciu získate kliknutím na logo spoločnosti.
Verejná vyhláška - vyvesené 27. septembra 2019
Obec Lúčka v súlade s § 5 zákona NR SR č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov oznamuje, že Milan FRIMER, trvale bytom obec Lúčka má v kancelárii Obcného úradu v Lúčke oznámenie o uložení úradnej zásielky do vlastných rúk. Kliknutím na obecný erb sa zobrazí originálna vyhláška.
Zber obnoseného šatstva
Obec Lúčka organizuje zber šatstva 10. októbra až 14. októbra 2019. Šatstvo môžete odovzdať v úradných hodinách na obecnom úrade. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2019
Okresné riaditeľstvo HaZZ v Prešove upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie vyšších teplôt a s ním spojené nebezpečenstvo vzniku lesných požiarov.
VZN č. 1/2019 - vyvesené 27. júna 2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce Lúčka č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčka.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí VZN v plnom znení.
Označenie psov čipom a registrácia hospodárskych zvierat
Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov upozorňuje občanov na povinnosti týkajúce sa chovu psov a hospodárskych zvierat.
Viac podrobností získate z nasledujúcich príloh:
                                 
Na stránkach prebieha upgrade obsahu a štruktúry podľa výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch pre informačné systémy
Posledná aktualizácia:
26.03.2020
WEB dizajn:  it-pocitace.pro
Návrat na obsah