Archív oznamov 2019 - 1. časť - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah

Archív oznamov 2019 - 1. časť

Rodičovské združenie v materskej škole - piatok 13. septembra o 16:00
Oznamujeme rodičom detí, ktoré navštevujú materskú školu, že dňa 13. 9. 2019  t. j. v piatok o 16.00 hod. sa uskutoční rodičovské združenie.
Prosím rodičov o účasť.
Mgr. Gladišová, riaditeľka MŠ

Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 - 2. septembra 2019
Riaditeľka Základnej školy v Lúčke oznamuje školákom a ich rodičom, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 bude 02.09.2019 o 9.00 hod. v budove základnej školy.
Šariš ľuďom - revitalizácia prístupovej cesty k útulni na Minčole
KTS Mladosť Odeva Lipany, n.o. Vás prosí o pomoc pri skvalitnení turistických podmienok v oblasti Lúčka-Potoky-Minčol. Stačí kliknúť na odkaz https://www.prazdroj.sk/spolocenska-zodpovednost/saris-ludom a kliknutím zahlasovať za tento projekt.

  Výzva          Mapa
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 22. augusta 2019
Starosta obce zvoláva siedme zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 22.08.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
eKasa - napojenie pokladníc na finančnú správu
Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1. júla 2019.
Denný letný indiánsky tábor - od 6. do 10. augusta 2019
Výberové konanie
Mesto Lipany, Mestský úrad, Krivianska 1, 082 71 Lipany podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na miesto odborného zamestnanca spoločného úradu na úseku stavebného poriadku.
Pre viac informácií kliknite na erb mesta Lipany.
Očkovanie psov - 10. augusta 2019
Oznamujeme všetkým chovateľom psov, že v sobotu t. j. 10.8.2019 bude povinné očkovanie psov proti besnote. Podľa nového zákona každý  predvedený pes musí mať čip. Pokiaľ ho nemá, môže mu byť pridelený pri očkovaní.
Očkovanie sa uskutoční o 8.30 hod.  pred obchodom Jednota a o 9.30 na Potokoch.
Cena za očkovanie je 7 Eur a za čipovanie s registráciou 15 Eur.
Gajdica 2019

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 21. júna 2019
Starosta obce zvoláva šieste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 21.06.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Zber obnoseného šatstva – 13.6.2019 až 21.6.2019
Obec Lúčka vyhlasuje "Zber obnoseného šatstva" v dňoch 13. až 21. júna 2019. Obnosené šatstvo musí byť čisté, zabalené vo vreci, pričom hmotnosť jedného vreca nesmie presiahnuť 25 kg. Zbiera sa: dámske, pánske, detské oblečenie, obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, deky. Vyzbierané šatstvo je potrebné doniesť na obecný úrad počas úradných hodín.
Návrh VZN č. 1/2019 - vyvesený 4. júna 2019
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka č. 1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov, výšky príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lúčka.
Návrh sa zobrazí kliknutím na obecný erb.
Oznámenie o strategickom dokumente
Oznámenie o strategickom dokumente „Lipany ÚPN-M, Zmeny a doplnky 2019, zmena č. 12“, je zverejnené na webovom sídle MŽP SR

Zápis detí do materskej školy - od 2. mája 2019 do 31. mája 2019
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 24. apríla 2019
Starosta obce zvoláva piate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 24.04.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce - 24. apríla 2019
Na tomto mieste nájdete oznamy z roku 2019, ktoré už nie sú aktuálne
Obecné zastupiteľstvo obce vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra v súlade s § 18a, ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v zmysle uznesenia  č. 32/2019  v Lúčke zo dňa 11.03.2019, ktorá sa bude konať 24.04.2019. Pre podrobné informácie kliknite na obecný erb.
Oznam o výberovom konaní
Obec Lúčka, v zastúpení starostom obce Vladimírom Murckom, v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy, Lúčka 56, s predpokladaným nástupom 1. júla 2019. Pre viac informácií kliknite na obecný erb.
Oznámenie o strategickom dokumente - vyvesené 11. 4. 2019
Obstarávateľ Prešovský samosprávny kraj doručil 28.3.2019 Okresnému úradu Prešov oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu "Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja". Pre viac informácií kliknite na obrázok.  
Zápis žiakov do prvého ročníka ZŠ pre školský rok 2019/2020 - 9. apríla 2019
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka, zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2019/2020 v Základnej škole Lúčka sa uskutoční v utorok 09.04.2019 o 15:30 hod. Viac informácií nájdete v prílohách nižšie.
Oznámenie o stavebnom konaní - vyvesené 2. 4. 2019
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí Oznámenie o začatí stavebného konania podľa § 36 ods.4 a § 61 ods.4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov verejnou vyhláškou.
Informačné stretnutie so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva - 31. marca 2019
Vážení spoluobčania, pozývame Vás na informačné stretnutie so starostom obce a poslancami obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční v nedeľu 31.03.2019 o 15.00 hod. v kultúrnom dome v Lúčke.
Riaditeľské voľno v ZŠ - 29. marca 2019
Oznamujeme žiakom základnej školy a ich rodičom, že pri príležitosti osláv Dňa učiteľov je žiakom ZŠ Lúčka v piatok 29. marca 2019 udelené riaditeľské voľno.
Pozvánka na literárne popoludnie v materskej škole - 28. marca 2019
Milí rodičia!

Dňa 28.03.2019 o 15.00 hod. Vás srdečne pozývame na literárne popoludnie v prednese detskej prózy a poézie s názvom MEDUŠKA.
Tešíme sa na Vašu účasť!
Vaše šikovné deti a kolektív materskej školy
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 11. marca 2019
Starosta obce zvoláva štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2019 o 18:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Obecná fašiangová zabíjačka - 16. februára 2019
Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Lúčka v spolupráci s DHZ v Lúčke Vás pozývajú na obecnú fašiangovú zabíjačku dňa 16. februára 2019 o 13:00 v kultúrnom dome. Pre viac informácií kliknite na obrázok s dobrotami.
Zber obnoseného šatstva - 11. až 13. februára 2019
Obec Lúčka vyhlasuje "Zber obnoseného šatstva" v dňoch 11. až 13. februára 2019. Obnosené šatstvo musí byť čisté, zabalené vo vreci, pričom hmotnosť jedného vreca nesmie presiahnuť 25 kg. Zbiera sa: dámske, pánske, detské oblečenie, obliečky, uteráky, záclony, závesy, prestieradlá, deky. Vyzbierané šatstvo je potrebné doniesť na obecný úrad počas úradných hodín.
Chrípkové prázdniny - 12. až 15. februára 2019
Vzhľadom na vysokú chorobnosť žiakov vyhlasuje riaditeľka ZŠ od 12.02.2019 do 15.02.2019 chrípkové prázdniny.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - 13. februára 2019
Starosta obce zvoláva tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 13.02.2019 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.

Zber elektroodpadu 28.1.2019 (pondelok) v čase o 10:00 - 5. týždeň
Pozvánka na 2. zasadnutie OcZ obce Lúčka dňa 24. januára 2019

Návrat na obsah