Hlavná stránka - Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo HaZZ vyhlasuje odo dňa 20.6.2022 čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. Pre viac informácií kliknite na logo HaZZ alebo na podstránku úradnej tabule, budete presmerovaní na úradnú tabuľu, kde sa nachádza sprievodný list.
Informácia k voľbám do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí
V sobotu 29. októbra 2022 sa uskutočnia nové voľby do orgánov samosprávnych krajov a do orgánov samosprávy obcí. Kliknutím na odkazy nižšie získate bližšie informácie.

Pozvánka na 25. zasadnutie obecného zastupiteľstva - štvrtok 16. júna 2022
Starosta obce zvoláva dvadsiate piate zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 16. júna 2022 o 19:30 v sále kultúrneho domu.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Pozvánka na 24. zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 10. júna 2022
Starosta obce zvoláva dvadsiate štvrté zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v piatok 10. júna 2022 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Platba virtuálnou dopravnou kartou
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy nám zaslal informáciu o používaní virtuálnej dopravnej karty v prímestských autobusoch na východnom Slovensku. Na odkaze nižšie je video, kde je jednoducho vysvetlené, ako platiť mobilom v autobuse.

Zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023
Riaditeľka MŠ v Lúčke a zriaďovateľ Obec Lúčka oznamuje rodičom, že v termíne od 01.05.2022 do 31.05.2022 bude prebiehať zápis detí do materskej školy na školský rok 2022/2023. Pre zobrazenie úplného oznamu kliknite na obecný erb.

Pozvánka na 23. zasadnutie obecného zastupiteľstva - utorok 26. apríla 2022
Starosta obce zvoláva dvadsiate tretie zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v utorok 26. apríla 2022 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Ochrana lesov a prírody pred požiarmi
Hasičský a záchranný zbor upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie so zvýšeným rizikom požiarov, ktoré každoročne závažne ničia prírodu - krajinu, v ktorej žijeme a ktoré ohrozujú či už priamo alebo nepriamo aj zdravie a ľudské životy. Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí leták k ochrane lesov a prírody pred požiarmi adresovaný verejnosti.
Pozvánka na 22. zasadnutie obecného zastupiteľstva - pondelok 14. marca 2022
Starosta obce zvoláva dvadsiate druhé zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v pondelok 14. marca 2022 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.
Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lúčka
Pre zobrazenie Oznámenia o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Lúčka kliknite na obecný erb v tomto ozname alebo na záložku Úradná tabuľa
Aktualizácia územného plánu obce Lúčka
Pre zobrazenie Oznámenia o prerokovaní aktualizácie územného plánu obce Lúčka – Zmeny a doplnky č. 1 územného plánu obce a príloh dokumentácie kliknite na obecný erb v tomto ozname alebo na záložku Úradná tabuľa
Prerušenie prezenčného vyučovania v 1. a 4. ročníku ZŠ
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234
Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417
Kontakty
051/4572 234
Telefón:

Starosta:
Obec:
(pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu


  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Lúčka - 54,61%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka - 51,62%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Vývoz odpadu na rok 2022

Kliknutím na zmenšeninu sa zobrazí harmonogram vývozu odpadu na rok 2022 (576 kB, pdf)

Kliknutím na grafiku  sa zobrazí informácia o triedení odpadu (330 kB, pdf)

Kliknutím na grafiku sa zobrazia Recyklačné znaky na označovanie obalov (229 kB, pdf)


Vážení rodičia,
Základná škola Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 ako zriaďovateľ škôl oznamuje, že od 26.01.2022 sa prerušuje prezenčné vyučovanie v 1. a 4. ročníku ZŠ (prvá trieda). Žiaci týchto ročníkov pokračujú v dištančnej forme vzdelávania. Vyučovanie bude obnovené 31.01.2022
Informácia o projekte „Oplotenie ihriska pri ZŠ"
Obec Lúčka získala dotáciu v sume 2 000,- Eur v rámci „Výzvy PREDSEDU PSK“ - Program: Šport na projekt „Oplotenie ihriska pri ZŠ“. Dotácia bola použitá na úhradu výdavkov spojených s výstavbou oplotenia ihriska pri ZŠ.
Sídlo bez cookies
Obec Lúčka na tomto webovom sídle nepoužíva žiadne cookies a ani iným spôsobom nesleduje ani neuchováva žiadne informácie o Vašej návšteve. V nasledujúcom odkaze si môžete zobraziť viac informácií o všeobecných zásadách správy osobných údajov, ktorými sa naša obec riadi.
Návrat na obsah