Obec Lúčka

Obec Lúčka
Oficiálne stránky obce
Prejsť na obsah
Dočasné uzavretie mosta ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky
Obec Lúčka  Vám oznamuje, že od 20.07.2021 je dočasne uzavretý most ,,Ortáš" v časti Lúčka-Potoky pre všetky motorové vozidlá a chodcov z dôvodu havarijného stavu.
Pozvánka na 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva - streda 21. júla 2021
Starosta obce zvoláva osemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční v stredu 21. júla 2021 o 19:00 v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Obnovenie riadnej prevádzky MŠ a vyučovania v ZŠ od 17.5.2021
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 - zriaďovateľ škôl oznamuje, že obnovuje prevádzku v Materskej škole Lúčka a v Základnej škole Lúčka od 17.05.2021. Žiaci ZŠ budú pokračovať v prezenčnej forme vzdelávania.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - piatok 7. mája 2021
Starosta obce zvoláva sedemnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 7. mája 2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Uzatvorenie MŠ a dištančné vzdelávanie v ZŠ od 3.5.2021
Vážení rodičia,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 na základe usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a v súlade s Manuálom opatrení pre základné a materské školy oznamuje, že Základná škola v Lúčke a Materská škola v Lúčke budú od 03.05.2021 do odvolania uzatvorené na základe rozhodnutia zriaďovateľa z dôvodu pandemickej situácie.  Základná škola bude fungovať v dištančnej forme vzdelávania.
Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/2022
Riaditeľka Materskej školy Lúčka oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie na školský rok  2021/2022 sa uskutoční od 01. mája 2021 do 30. mája 2021 v čase od 10.00 – 14.00 hod.
Pre viac informácií kliknite na obecný erb.

Informácia k vakcinácii
Vo vakcinačnom centre na poliklinike v Sabinove je každý deň niekoľko voľných miest na očkovanie.
Občania nad 60 rokov sa môžu objednať na očkovanie dvoma spôsobmi:

1. cez centrálny systém https://korona.gov.sk/vakcinacia/ do Sabinova (vakcína MODERNA),

2. ako náhradníci na tel. čísle 051/7739773 (Poliklinika Sabinov).
Miroslav Čekan – riaditeľ polikliniky
Zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 - 14.4.2021
V zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 245/2008 Z. z., vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole a všeobecne záväzného nariadenia obce Lúčka, zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky pre školský rok 2021/2022 v Základnej škole Lúčka sa uskutoční v stredu 14.04.2021 od 14.00-17.00 hod.

Zápisný lístok (33 kB, docx)              Zápisný lístok (41 kB, pdf)
Zabezpečenie ochrany lesov pred požiarmi a opatrenia pred vypaľovaním trávy a suchých porastov v roku 2021
Hasičský a záchranný zbor upozorňuje občanov na blížiace sa obdobie so zvýšeným rizikom požiarov, ktoré každoročne závažne ničia prírodu - krajinu, v ktorej žijeme a ktoré ohrozujú či už priamo alebo nepriamo aj zdravie a ľudské životy.  Kliknutím na logo HaZZ sa zobrazí článok k ochrane lesov pred požiarmi adresovaný verejnosti.
Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva - streda 10. marca 2021
Starosta obce zvoláva šestnáste zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Lúčka, ktoré sa uskutoční dňa 10. marca 2021 o 19:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Kliknutím na obecný erb sa zobrazí pozvánka.
Prezenčná forma vyučovania v základnej škole od 8.2.2021
Vážení rodičia a žiaci,
Obec Lúčka, Obecný úrad Lúčka 77 oznamuje, že od 08.01.2021 sa obnovuje prezenčná forma vyučovania v Základnej škole Lúčka. Pri nástupe do školy je potrebné doložiť čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti, ktorému predchádza platný covid test, nie starší ako sedem kalendárnych dní.

Prerušenie distribúcie elektriny 15., 17. a 18. februára 2021
Východoslovenská distribučná, a. s. oznamuje občanom, že

  • 15. februára 2021 od 12:00 hod. do 14:40 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v úseku od č.d. 1 po č.d. 21, č.d. 27, 28, úsek od č.d. 91 po č.d. 132, č.d. 172, 178, 183, 185, 187, 189, 199, 201,
  • 17. februára 2021 od 12:00 hod. do 14:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v úseku od č.d. 54 po č.d. 68, úsek od č.d. 74 po č.d. 90, č.d. 159, 167, úsek od č.d. 186 po č.d. 208,
  • 18. februára 2021 od 12:00 do 14:30 hod. je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite Lúčka - Potoky
Zabezpečenie objednávok potravín pre dôchodcov:
051/4572 234

Adresa obecného úradu

Obecný úrad Lúčka
Lúčka 77
082 71 Lúčka, pošta Lipany

IČO: 00 327 417

Kontakty
Telefón:

Starosta:
Obec:
051/4572 234

(pre aktuálny farský list)
Triedenie komunálneho odpadu

  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2020 v obci Lúčka - 54,61%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2019 v obci Lúčka - 51,62%
  • úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018 v obci Lúčka - 31,63%
  • poplatok za skládkovanie odpadov sa skladá:
  1. z poplatku pre prevádzkovateľa skládky
  2. z poplatku za uloženie odpadu na skládke odpadov
Počítadlo návštev od 15.1.2019
Návrat na obsah